Energetický certifikát budovy
V zmyle zákona č. 555/2005 Z. z. a doplnení v znení zákona č. 300/2012 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov je energetická certifikácia certifikácia povinná:
  • pri predaji budovy
  • pri prenájme budovy
  • pri dokončení novej budovy
  • pri dokončení významnej obnovy

Energetický certifikát bytu
Od 1. 1. 2017 nadobúdla účinnosť vyhláška č. 324/2016 Z.z., ktorá určuje spôsob vyhotovenia energetického certifikátu bytu alebo samostatnej časti budovy. Energetický certifikát bytu je povinný v prípade:
  • pri predaji bytu
  • pri prenájme bytu
  • ku kolaudácii zrekonštruovaného bytu
Projektové energetické hodnotenie
Podľa § 45 ods. 2 písm. c) zákona č. 555/2005 Z. z. je projektant povinný zahrnúť minimálne požiadavky na EHB do projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a splnenie minimálnych požiadaviek na EHB zahrnúť do projektovej dokumentácie na stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny stavby a výsledok energetického hodnotenia uviesť v technickej správe PD
Prečo my ?
SkúsenostiDo každej zákazky vkladáme dlhoročné skúsenosti z oblasti energetickej hospodárnosti budov
Kvalita Zaručujeme kvalitné vypracovanie certifikátu pre rýchlu a bezproblémovú kolaudáciu stavby
Spokojnosť Robíme maximum pre spokojnosť našich klientov
Rýchlosť Rýchle vypracovanie a dodanie vášho certifikátu v krátkom čase, a to už do 48 hodín
Nadšenie Baví nás čo robíme, a to prenášame aj do našej práce